fbpx

Privatumo politika

MB Popup LT, kodas 305631798, adresas Polocko 2-19, Vilnius (toliau – Įmonė arba mes) gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Užtikriname, kad visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679  bei atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamus reikalavimus. 

Ši privatumo politika nėra taikoma interneto svetainėje pateikiamoms nuorodoms į kitus  tinklalapius, todėl rekomenduojame visuomet atskirai pasidomėti tokių tinklalapių privatumo politikomis ar taikomomis taisyklėmis.

Kas yra duomenų valdytojas?

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate Interneto svetainėje www.popup.lt (toliau – Interneto svetainė) ar jos automatiškai surenkami, taip pat Jūsų mums kitokiu būdu pateikti duomenys yra valdomi Įmonės.

Lankydamiesi Interneto svetainėje ir/ar pateikdami savo asmens duomenis Jūs sutinkate, kad Įmonė  atitinkamus duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais ir  tvarka. 

 Kokia yra šios privatumo politikos taikymo apimtis?

Ši privatumo politika yra taikoma priklausomai nuo to, kokiomis paslaugomis naudojatės mūsų puslapyje. Ši privatumo politika galioja bet kuriam Įmonės valdomam tinklalapiui ir bet kuriems Jūsų Interneto svetainėje pateikiamiems asmens duomenims, įskaitant naujienlaiškių užsakymą ir gavimą, atliekant užklausas, teikiant skundus, nesvarbu kokius įrenginius Interneto svetainės lankytojas (toliau – Lankytojas) naudoja apsilankymui Interneto svetainėje.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

Techniniai svetainės duomenys. Slapukai ir kita.

Naršant www.popup.lt svetainėje Įmonė, naudodama slapukus, renka ir tvarko tam tikrus techninius Interneto svetainės lankytojų duomenis.

Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje arba kitame išmaniajame įrenginyje, lankantis mūsų Interneto svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą. Taip pat siekiame analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus, nuolatos tobulinamas ir atitiktų Jūsų poreikius.

Atkreipiame dėmesį, kad būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Interneto svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime užtikrinti ar mūsų interneto svetainė veiks sklandžiai. 

Mūsų Pirkėjai ir jų duomenų saugumo užtikrinimas mums labai svarbūs. Tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų pateiktą užsakymą ir nurodytu laiku jį sklandžiai pristatyti tinkamu adresu.

Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

Tiesioginė rinkodara 

Tik Jums išreiškus pageidavimą, t.y. Jūsų asmeniškais veiksmais išreiškus sutikimą, mes siunčiame Jums popup.lt naujienlaiškius ar kitokiu formatu pateikiamą informaciją apie naujienas dizaino bendruomenėje, renginius, specialius pasiūlymus ir tvarkome šiuos duomenis:

Jūsų el. pašto adresą, el. pašto sąveiką (kaip aprašyta žemiau).

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi apačioje nurodytais būdais:

 • elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų naujienomis, specialiais pasiūlymais, informacija apie renginius;
 • elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius ar panašią informaciją apie specialius pasiūlymus, darbo laiko pasikeitimus bei kitą aktualią informaciją, kuri yra susijusi  su www.popup.lt vykdoma veikla;

Šiuos duomenis taip pat naudojame tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę siekdami nuolatos tobulinti jums pateikiamą turinį bei kitas Įmonės teikiamas paslaugas.

Informuojame, kad Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų siunčiamų naujienlaiškių ar kitos jums pateikiamos informacijos.. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.

Jūs taip pat galite bet kada atsisakyti gauti informaciją apie renginius ar kitą mūsų siunčiamą informaciją, atsiųsdami elektroninį pranešimą adresu [email protected]

Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams, jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra teisingi ir jūs esate vyresni 16 m.

Jūsų užklausos ir skundai

Jūsų duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą, dalyką ar kitą jūsų atsiųstą informaciją) tvarkome ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu [email protected], pateikdami užklausą, užduodami jums rūpimus klausimus bei nurodydami bet kokią kitokią informaciją mūsų Interneto svetainėje ar mūsų Įmonės administruojamuose socialinės medijos kanaluose.

Prašome laikytis šių jūsų asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų, kurie padeda užtikrinti jūsų asmeninių duomenų saugumą: laiško, užklausos pavadinime bei pridedamų dokumentų pavadinime nenurodykite savo asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto adreso, asmens kodo, gimimo datos, su jūsų banko sąskaita susijusios informacijos, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių (jautrių) duomenų ir pan.); laiško, užklausos ar prašymo tekste nenurodykite asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų. Visus likusius asmens duomenis reikia nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių mums teikiate  informaciją. 

Įmonė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę ir jos tobulinimą, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.   

Kiek laiko saugosime jūsų duomenis?

Užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus (naujienlaiškius), Jūsų pateikti duomenys bus saugomi tol, kol pageidausite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus (naujienlaiškius), bet ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinės Jūsų sąveikos su mūsų siunčiamu naujienlaiškiu.

Kitais atvejais Jūsų mums pateikti duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus nuo paskutinio teikimo dienos.

Kitus duomenis, kuriuos savanoriškai pateikėte www.popup.lt interneto svetainėje taip pat saugosime šioje Privatumo politikoje nurodytais terminais.

Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik šiais išimtinais atvejais:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo ar skundo išsprendimui;
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Įmonė  be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

Tik teisės aktuose numatytais išskirtiniais atvejais Jūsų duomenys gali būti perduoti atsakingoms valdžios institucijoms: teismams, teisėsaugos institucijoms ir pan.

Bendrovė gali atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims – Įmonės paslaugų teikėjams, esantiems Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės valstybėse (pavyzdžiui, serverių nuomotojams, naujienlaiškių siuntimo bendrovei, reklamos agentūrai, IT priežiūrą teikiančioms įmonėms ar kitiems panašiems paslaugų teikėjams). Visos šios įmonės – duomenų tvarkytojai, privalės laikytis konfidencialumo bei užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, kuri vykdoma pagal visas patvirtintas teisines nuostatas.

Tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo www.popup.lt duomenys naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais ir už Europos ekonominės erdvės ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Nors ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Lankytojo teisės

 Jūs, kaip www.popup.lt interneto svetainės lankytojas, turite šias teises:

 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad perduotume visą ar dalį Jūsų pateiktos informacijos Jums ar kitam duomenų valdytojui
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

Jeigu manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Manome, kad prieš teikiant oficialų skundą pirmiausia būtų naudinga susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais ir pamėginti rasti abi Šalis tenkinantį problemos sprendimo būdą.

Jei Jums kiltų su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekti galite  el. paštu: [email protected]

Duomenų saugumas

Įmonė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, duomenų  atskleidimo ar pakeitimo.

Įmonė rekomenduoja Lankytojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

 • nesilankyti nepatikimose, įtartinose interneto svetainėse, neatidarinėti nuorodų, dėl kurių kilmės nesate tikri;
 • pasirūpinti tinkama antivirusine apsauga bei reguliariai atnaujinti programinę įrangą.

Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika gali būti Įmonės atnaujinama. Įmonė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su paskutinių pakeitimų data. Lankytojai supranta, kad tęsdami naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais. Ši Privatumo politikos versija taikoma nuo 2020 m. lapkričio  16 d.

Tolimesnis naudojimasis mūsų elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Jeigu bet kuri privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.